+36 1 486 3660 | info@vmgsuli.hu | OM: 035234
1085 Budapest, Horánszky u. 11.
Élsportolói osztály

Seres Zoltán

15 január 2021

Nincs hozzászólás

Home Egyéb kategória

Az élsportolói tagozat ismertetése

1867 után a főváros fejlődése, a polgárosodás szükségessé tette reáltanodák felállítását. Iskolánk 1871-ben Pest második, a hamarosan egyesült három városrész harmadik reáliskolájaként alakult meg, a nagykörút építésével együtt dinamikusan fejlődő József-városban.

 

A ’80-as években országszerte elindult iskolakísérletekkel egyidejűleg a Vörösmarty Gimnázium is kereste sajátos lehetőségeit. Ennek következményeként az évfolyamonkénti öt tanulócsoportból két speciális osztályt hozott létre. 1979/80-tól működik a drámatagozat, 1982/83-tól az élsportolói osztály. Az „élsportolói osztály” megjelölés eleinte még nem tanterve, hanem pedagógiai gyakorlata miatt illette meg.

 

2006 óta a MOB-bal, illetve az EMMI-vel kötött szerződés értelmében a Közoktatási Típusú Sportiskolák között a sportiskolai kerettanterv alapján működve, az iskolai és sport elfoglaltságot egyeztető módszerekkel, felzárkóztató egyéni foglalkozásokkal segítjük a diákokat a sikeres sport és tanulmányi fejlődésben.

Évfolyamonként egy osztállyal, osztályonként átlagosan 32-35 fővel működünk.

 

Befogadó jellegünk miatt pl. a 2020/21-as tanévben tanulóink 30 sportág 52 egyesületéből járnak hozzánk.

Mindez nagyon megnehezíti az osztályban tanító kollégák és főleg az osztályfőnök munkáját. Jelenleg 13 tanulónk van az Oktatási Hivatal engedélyével a mindennapi iskolába járás alól mentesítve, leginkább a tanítási idő alatti edzések és a versenyek miatti hiányzás/utazás miatt. Az ő tanításuk, korrepetálásuk és értékelésük nagyon sok odafigyelést kíván az egyébként is magas óraszámban, egész osztályokat tanító kollégáktól. A tantestületben az elmúlt évtizedben kialakult egy viszonylag stabil mag, akik szívesen tanítanak ebben az osztálytípusban. Az osztályfőnökök többször a testnevelők, de történelem, földrajz, idegen nyelv vagy éppen matematika-fizika szakos is lehet. Számukra nehéz közösségi programokat szervezni, mert életük nagy részét az edzésen, az edzéstársakkal töltik.

 

Az élsportolói osztályok tanulói a 11. évfolyam végén az addigi sportelméleti tárgyakból szakaszvizsgát tesznek, melynek része egy írásbeli feladatlap és egy szóbeli felelet a kiadott 25 témakörből, amely jól előkészíti őket a következő évi emeltszintű érettségire. Az elmúlt években évfolyamonként 10-15 fő között volt a testnevelésből érettségizők száma, ennek kb. fele emelt szinten.

Tanáraink lelkiismeretesen és szakszerűen készítik őket, így nem ritka a 95%-os érettségi eredmény sem.

Többen járnak különböző elméleti tárgyakból emeltszintű érettségi előkészítőkre, de továbbtanulási elképzelése is sokaknak kötődik a sporthoz. A Testnevelési Egyetemre, az ELTE tanárképző karára vagy a sporttal, rekreációval kapcsolatos OKJ-s képzésekre jelentkeznek.

A Vörösmarty Mihály Gimnázium vezetősége elkötelezett a sportosztályok működése iránt, szívesen dolgozunk velük és értük.

Budapest, 2021. január

Kárpáti-Mátyás Andrea

intézményvezető

Tags :